Årsmøter

Ekstraordinært Årsmøte onsdag 15. mai 2019 Kl. 11:00

Referat

1. Ingen merknader til innkallingen eller agenda. 12 medlemmer tilstede.

2. Vedtektenes §2, deltakelse er utformet av Tusenhjemmet.    Vedtektene godkjent uten merknader.

3. Valg av nestleder/sekretær på allmannamøte godkjent.

4. Varamedlem til styret godkjent og Horst Lehmann ble valgt.

Styret består nå av Leder Valter Hauglid, Nestleder/sekr Per Johnsplass, Kasserer Jan Jakobsen, Varamedlem Horst Lehmann

Møte hevet kl 11:25

        Sign.                                          Sign.                                       Sign.
Valter Hauglid                        Per Johnsplass                     Willy J Johansen 
       Leder                                Nestleder/sekr                            Medlem