Styret 2020

Leder                    Per Johnsplass       91560217           pjohnsplass@gmail.com
Sekr                       Åse Arild                 41840332           aasmaria@online.no
Kasserer              Jan Jacobsen           90512338          jovjacob@online.no
Varamedlen        Horst Lehmann       91914299           Horst.Helmut.Lehmann@gmail.com